როგორ არ ძალუძს ღმერთს ტყუილი ბიბლიური ციტატები

რიცხვნი 23:19
ღმერთი კაცი არ არის, რომ იცრუოს და არც კაცის ძეა, რომ აზრი შეიცვალოს. განა უთქვამს და არ გაუკეთებია?

1 მეფეთა 15:29
არ იცრუებს და არ გადაიფიქრებს ისრაელის დიდება, რადგან ადამიანი არაა, რომ გადაიფიქროს

ებრაელთა 6:18
რათა ორ ურყევ რამეში, რაშიც შეუძლებელია მოგვატყუოს ღმერთმა, მტკიცე ნუგეშისცემა გვქონდეს ჩვენ, ვინც შევეფარეთ, რათა ჩავჭიდებოდით ჩვენ წინ მდებარე იმედს,

ფსალმუნები 88:35
ერთხელ დავიფიცე ჩემი სიწმიდით: არ ვეცრუები დავითს.