მტკიცედ დგომა ბიბლიური ციტატები

იოანეს 11:9
მიუგო იესომ: „თორმეტი საათი არ არის დღეში? ვინც დღისით დადის, არ წაიბორძიკებს, რადგან წუთისოფლის სინათლეს ხედავს.

2 პეტრეს 1:10
ამიტომ, ძმებო, კიდევ უფრო გულმოდგინედ ეცადეთ განამტკიცოთ თქვენი მოწოდება და რჩეულობა; თუ ასე მოიქცევით, არასოდეს წაიბორძიკებთ,

ფსალმუნები 65:9
მან შეუნარჩუნა სიცოცხლე ჩვენს სულს და ფეხი ჩვენი დაიცვა წაბორძიკებისგან.

….