ძარცვა ბიბლიური ციტატები

გამოსვლა 20:15
არ იქურდო.

ლევიანნი 19:11
არ მოიპაროთ, არ იცრუოთ, ერთიმეორე არ მოატყუოთ.

ეფესელთა 4:28
მომპარავი ნუღარ მოიპარავს, არამედ იშრომოს და თავისი ხელით აკეთოს სიკეთე, რათა ჰქონდეს გაჭირვებულისთვის მისაცემი.

ესაია 61:8
რადგან მე, უფალს, მიყვარს სამართალი და მძულს ძარცვა და უმართლობა; სამართლიანად მივცემ მათ თავიანთ საზღაურს და სამარადისო აღთქმას დავუდებ მათ.

ლევიანნი 19:13
არ შეავიწროო შენი მოყვასი და არ გაქურდო; მომსახურე კაცის გასამრჯელოს დილამდე ნუ დაიტოვებ.