ხანგრძლივი ტკივილი ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 6:3
დიდად შეძრწუნდა სული ჩემი, შენ კი, უფალო, როდემდე?

ფსალმუნები 12:1
როდემდე დამივიწყებ უფალო, სამუდამოდ? როდემდე დაფარავ შენს სახეს ჩემგან?

ფსალმუნები 34:17
უფალო, რამდენ ხანს უყურებ? იხსენი ჩემი სული მათი გაპარტახებისგან, ლომებისგან – ჩემი ერთადერთი.

ფსალმუნები 78:5
როდემდე იქნები, უფალო, განრისხებული? სამუდამოდ? როდემდე იგიზგიზებს ცეცხლივით შენი მოშურნეობა?

ფსალმუნები 88:26
როდემდე დაგვემალები უფალო, სამუდამოდ იგიზგიზებს ცეცხლივით შენი მრისხანება?

ფსალმუნები 93:3
როდემდე ილხინონ ბოროტებმა უფალო, როდემდე ილხინონ ბოროტებმა?

აბაკუმი 1:2
როდემდე უნდა ვითხოვდე შველას, უფალო, და არ ისმენდე? ვღაღადებდე შენ წინაშე ძალადობის გამო და არ მიხსნიდე?

ზაქარია 1:12
შემდეგ თქვა უფლის ანგელოზმა: ცაბაოთ უფალო! როდემდე არ შეიბრალებ იერუსალიმს და იუდას ქალაქებს, რომლებზეც განრისხებული ხარ აგერ უკვე სამოცდაათი წელია?