ქებათა-ქება სოლომონისა აუდიო

ქებათა-ქება სოლომონისა 1

ქებათა-ქება სოლომონისა 2

ქებათა-ქება სოლომონისა 3

ქებათა-ქება სოლომონისა 4

ქებათა-ქება სოლომონისა 5

ქებათა-ქება სოლომონისა 6

ქებათა-ქება სოლომონისა 7

ქებათა-ქება სოლომონისა 8 http://www.allgeo.org/Irakli/Bible/Old_Testament_Georgian/22_Song_of_Solomon/8_Song_of_Solomon.mp3