რიცხვნი აუდიო

რიცხვნი 1

რიცხვნი 2

რიცხვნი 3

რიცხვნი 4

რიცხვნი 5

რიცხვნი 6

რიცხვნი 7

რიცხვნი 8

რიცხვნი 9

რიცხვნი 10

რიცხვნი 11

რიცხვნი 12

რიცხვნი 13

რიცხვნი 14

რიცხვნი 15

რიცხვნი 16

რიცხვნი 17

რიცხვნი 18

რიცხვნი 19

რიცხვნი 20

რიცხვნი 21

რიცხვნი 22

რიცხვნი 23

რიცხვნი 24

რიცხვნი 25

რიცხვნი 26

რიცხვნი 27

რიცხვნი 28

რიცხვნი 29

რიცხვნი 30

რიცხვნი 31

რიცხვნი 32

რიცხვნი 33

რიცხვნი 34

რიცხვნი 35

რიცხვნი 36