HomeUncategorized

ოსია 13:4-5

4 მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, ეგვიპტის ქვეყნიდან მოყოლებული; სხვას არავის იცნობთ ჩემს გარდა არავინაა მხსნელი. 5 მე გცანი შენ უდაბნოში, მწყურვალე მიწაზე.

COMMENTS