HomeUncategorized

იონა 1

ძველი აღთქმა
იონა

11 იყო უფლის სიტყვა იონაზე, ამითაის ძეზე: 2 „ადექი, წადი ნინევეში, დიდ ქალაქში, და ამცნე, რომ მომწვდა მისი ბოროტების ამბავი.” 3 ადგა იონა, რომ თარშიშში გაქცეულიყო უფლის პირისაგან. ჩავიდა იაფოში, მონახა თარშიშს მიმავალი ხომალდი, გადაიხადა საფასური, ჩაჯდა შიგ და მათთან ერთად გაემგზავრა თარშიშისკენ, რომ უფლის პირისგან გადახვეწილიყო. 4 ამოაგდო უფალმა ძლიერი ქარი ზღვაზე. დიდმა ქარიშხალმა ააბობოქრა ზღვა; ცოტაც და, უნდა დალეწილიყო ხომალდი. 5 შეშინდნენ მეზღვაურები, ყველამ თავ-თავის ღმერთს შეჰღაღადა. ზღვაში გადაყარეს, რაც რამ საქონელი ჰქონდათ ხომალდზე, რომ შეემსუბუქებინათ იგი. იონა კი ხომალდის ბანქვეშ ჩასულიყო, იწვა და ეძინა. 6 მივიდა მასთან ხომალდის უფროსი და უთხრა: „რას დაგიძინია? ადექი, შენც შეჰღაღადე შენს ღმერთს, ვინ იცის, შეგვიწყალოს ღმერთმა და არ დავიღუპოთ.” 7 თქვა ერთმანეთში ხალხმა: „მოდით, წილი ვყაროთ და გავიგოთ, ვის გამო ჩავცვივდით ამ განსაცდელში.” ყარეს წილი და წილი იონას შეხვდა. 8 ჰკითხეს: „გვითხარი, ვის გამო ჩავცვივდით ამ განსაცდელში; რა ხელობის კაცი ხარ, საიდან მოდიხარ, სადაური ხარ, რა რჯულისა?” 9 მიუგო: „ებრაელი ვარ, მოშიში უფლისა, ცათა ღმერთისა, რომელმაც ზღვა და ხმელეთი შექმნა.” 10 დიდად შეეშინდათ ამ კაცებს, უთხრეს: ეს რა ჩაგიდენიაო? როცა გაიგეს, რომ უფლის პირისგან იყო გაქცეული; რადგან თვითონ გამოუტყდათ. 11 რადგან ზღვა კვლავინდებურად ღელავდა, ჰკითხეს: „რა უნდა გიყოთ, რომ ზღვა დაგვიწყნარდეს?” 12 მიუგო: „ამიღეთ, გადამაგდეთ ზღვაში და ზღვა დაგიწყნარდებათ, რადგან ვიცი, ეს დიდი ქარიშხალი ჩემს გამო დაგატყდათ თავს.” 13 მოუსვეს ნიჩბები, რომ ხმელეთს მისდგომოდნენ, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ, რადგან ზღვა კიდევ უფრო აუბობოქრდათ. 14 მაშინ შეჰღაღადეს უფალს და უთხრეს: „ჰე, უფალო, ნუ დაგვღუპავ ამ კაცის გამო, მაგრამ ნურც მართალ სისხლს მოგვკითხავ. რადგან ისე მოაწყვე, უფალო, როგორც გინდოდა.” 15 აიღეს და ზღვაში გადააგდეს იონა და ზღვამ შეწყვიტა ღელვა. 16 დიდად შეეშინდათ ამ კაცებს უფლისა; მსხვერპლი შესწირეს და აღთქმები დაუდეს. 17 მოავლინა უფალმა დიდი თევზი და შთაანთქმევინა იონა. სამი დღე და სამი ღამე დაჰყო იონამ თევზის სტომაქში.

აბდია                                                                                                                                                            თავი მეორე

Newer Post
Older Post

COMMENTS