HomeUncategorized

ფსალმუნები 105

ძველი აღთქმა
ფსალმუნები

1051 ალელუია! ქებით შემოსეთ უფალი, რადგან კეთილია, წყალობა მისი მარადიულია! 2 ვის ძალუძს ილაპარაკოს უფლის სიძლიერე, სასმენელ ქმნას მისი ქება-დიდება? 3 ნეტარ არიან სამართლის დამცველნი და სიმართლის მოქმედნი ყოველ ჟამს! 4 გამიხსენე, უფალო, შენი ხალხისადმი კეთილგანწყობილებისას, მომხედე შენმიერი შველით, 5 რათა ვიხილო სიკეთე შენთა რჩეულთა, გავიხარო შენი ერის სიხარულით, და ვიქადო შენს სამკვიდროსთან ერთად. 6 შევცოდეთ ჩვენს მამებთან ერთად, სიმრუდე და ბოროტება ჩავიდინეთ. 7 ჩვენმა მამებმა ეგვიპტეში ვერ შეიგნეს შენი სასწაულები, არ გაიხსენეს შენი მრავალი წყალობა და აგიმხედრდნენ ზღვაზე, მეწამულ ზღვაზე. 8 მაგრამ მან იხსნა თავისი სახელის გულისათვის, რათა გაეგოთ ძლიერება მისი. 9 და შეუტია მეწამულ ზღვას და დაშრა, და წაიყვანა ისინი უფსკრულებში, როგორც უდაბნოში. 10 და იხსნა მოძულის ხელიდან და გადაარჩინა მტრის ხელიდან. 11 წყალმა დაფარა მათი მტრები, ერთი მათგანიც არ გადარჩენილა. 12 და ირწმუნეს სიტყვანი მისნი, იმღერეს მისი ქება. 13 აჩქარდნენ, დაივიწყეს საქმენი მისნი, არ დაელოდნენ მის რჩევას. 14 და აჰყვნენ გულისთქმას უდაბნოში და გამოსცადეს ღმერთი უკაცრიელ ადგილას. 15 და შეუსრულა თხოვნა მათი, და მოუვლინა სიმჭლევე მათ სულებს. 16 და შური აღეძრათ მოსეს მიმართ ბანაკში, უფლის წმიდის აარონის მიმართ. 17 გაიპო მიწა და ჩაყლაპა დათანი, და დაფარა ხროვა აბირამისა. 18 და მოედო ცეცხლი მათ ხროვას, ალი მოეკიდა ბოროტებს. 19 გააკეთეს ხბო ხორებთან და თაყვანი სცეს ჩამოსხმულ კერპს. 20 და გაცვალეს თავიანთი დიდება ბალახის მძოველ ხარის გამოსახულებაში. 21 დაივიწყეს ღმერთი, თავიანთი მხსნელი, დიდთა საქმეთა მოქმედი ეგვიპტეში. 22 საოცრებანი ქამის ქვეყანაში, საშინელებანი მეწამულ ზღვაზე. 23 დათქმული ჰქონდა მათი მოსპობა, რომ მოსე, მისი რჩეული, არ დამდგარიყო ნაპრალთან მის წინაშე, რათა გაებრუნებინა რისხვა მისი, და აღარ მოესრა ისინი. 24 მათ დაიწუნეს ქვეყანა სასურველი, აღარ ირწმუნეს სიტყვები მისი. 25 დრტვინავდნენ თავიანთ ბანაკებში, არ უსმენდნენ უფლის ხმას. 26 მაშინ ზეაღმართა თავისი ხელი, რომ დაეხოცა ისინი უდაბნოში; 27 და გაეფანტა მათი ნაშიერი ხალხებში და განებნია ისინი ქვეყნებში. 28 დაუკავშირდნენ ბაყალ-ფეღორს და ჭამეს მკვდარი [ღმერთების] შესაწირავი. 29 განარისხეს თავიანთი მოქმედებით; და თავს დაატყდათ მომსვრელი სენი. 30 წამოდგა ფინხასი და ილოცა, და შეჩერდა მომსვრელი სენი. 31 ჩაეთვალა მას სიმართლედ თაობიდან თაობამდე, სამარადჟამოდ. 32 გააჯავრეს მერიბის წყალზე და დაისაჯა მოსე მათ გამო. 33 რადგანაც სული გაუმწარეს, და გამოთქვა თავისი ბაგეებით. 34 არ მოსპეს ერები, უფალმა რომ უთხრა მათ. 35 აირივნენ წარმართებში და შეისწავლეს მათი საქმეები. 36 ემსახურებოდნენ მათ კერპებს, რომლებიც მახედ გადაიქცნენ მათთვის. 37 შესწირეს თავიანთი ძენი და თავიანთი ასულნი ბოროტ სულებს. 38 დაღვარეს სისხლი უცოდველი, თავიანთ ძეთა და ასულთა სისხლი, რომელიც შესწირეს ქანაანის კერპებს, და შეირყვნა ქვეყანა სისხლით. 39 შეიბილწნენ თავიანთი საქმეებით და იმრუშეს თავიანთი მოქმედებით. 40 მაშინ აღეგზნო რისხვა უფლისა თავის ერზე და შესძაგდა მას სამკვიდრო თვისი. 41 და ხელში ჩაუგდო ისინი ხალხებს და გაბატონდნენ მათზე მათი მოძულენი. 42 ავიწროებდნენ მათ მტრები, და მოიდრიკნენ მათ ხელქვეით. 43 მრავალგზის იხსნა ისინი, მაგრამ ისინი აბრაზებდნენ საკუთარი ზრახვებით, და მდაბლდებოდნენ ბრალით. 44 იხილა მათი გაჭირვება, როცა მოისმინა მათი ღაღადისი. 45 გაუხსენა აღთქმა თავისი და ანუგეშა თავისი მრავალმოწყალეობით. 46 აღვიძებდა მათდამი თანაგრძნობას ყველა მათი დამტყვევებლის წინაშე. 47 გვიხსენი, უფალო, ღმერთო ჩვენო, და გამოგვკრიბე წარმართთაგან, რათა ვადიდოთ შენი წმიდა სახელი, ვიამაყოთ შენი ქება-დიდებით! 48 კურთხეულ არის უფალი, ღმერთი ისრაელისა, ამიერიდან და უკუნისამდე! და თქვას მთელმა ხალხმა: „ამინ!” ალილუია!

ფსალმუნი 104                                                                                                                                     ფსალმუნი 106

COMMENTS