HomeUncategorized

2 ნეშტთა 8

ძველი აღთქმა
2 ნეშტთა
81 ოცი წლის თავზე, როცა დაასრულა სოლომონმა უფლის სახლისა და თავისი სახლის შენება, 2 გააშენა სოლომონმა ის ქალაქებიც, რომლებიც ხურამმა მისცა სოლომონს, და ისრაელის ძენი ჩაასახლა იქ. 3 და გაილაშქრა სოლომონმა ხამათ-ცობაზე და დაიპყრო იგი. 4 ააშენა თადმორი უდაბნოში და ყველა ის სამარაგო ქალაქი, ხამათში რომ დააფუძნა. 5 გააშენა ზემო ბეთ-ხორონი და ქვემო ბეთ-ხორონი – გალავნებით, კარიბჭეებით და ხანდაკებით გამაგრებული ქალაქები; 6 ბაყალათი და სამარაგო ქალაქები, რომლებიც კი ჰქონდა სოლომონს, საეტლო ქალაქები, ცხენოსანთა ქალაქები, და ყველაფერი, რისი აშენებაც უნდოდა იერუსალიმში, ლიბანში, და მთელს თავის სახელმწიფოში. 7 ყველა ხალხი, რომელიც დარჩა ხეთელთაგან, ამორელთაგან, ფერეზელთაგან, ხიველთაგან და იებუსელთაგან, რომელიც არ იყო ისრაელის ძეთა მოდგმისა, 8 და მათი შთამომავლები, მათ შემდეგ რომ დარჩნენ ქვეყანაში და არ გაუწყვეტიათ ისრაელის ძეთ, ბეგარაზე მომუშავეებად განაწესა სოლომონმა და ასე არიან დღემდე. 9 ისრაელის ძეთაგან კი არავინ დაუყენებია სოლომონს თავის ბეგარაზე, რადგან მეომრებად ჰყავდა ისინი, თავის მცველთა მეთაურებად, თავისი ეტლებისა და მხედრების მეთაურებად. 10 ორას ორმოცდაათი კაცი ჰყავდა მეფე სოლომონს ზედამხედველთა უფროსებად, რომელნიც ხალხს უძღვებოდნენ. 11 ფარაონის ასული სოლომონმა დავითის ქალაქიდან გადაიყვანა სახლში, რომელიც მას აუშენა, რადგან თქვა: „არ უნდა ცხოვრობდეს ჩემი ცოლი დავითის, ისრაელის მეფის, სახლში, რადგან წმიდაა იგი, სადაც უფლის კიდობანი შევიდა.” 12 მაშინ დაიწყო სოლომონმა უფლისთვის სრულადდასაწველის შეწირვა უფლის სამსხვერპლოზე, რომელიც სტოასთან ააგო, 13 ყოველდღიური აღვლენა, მოსეს მცნებისამებრ, შაბათების და ახალმთვარობების დაცვა, წელიწადში სამი დღესასწაულის: უფუარობის, შვიდეულთა და კარვობის ზეიმი. 14 დავითის, თავისი მამის, მიერ დადგენილი წესის მიხედვით ჩააყენა მღვდელთა დასები თავიანთ სამსახურში, ლევიანები კი მათ დაცვაში, რათა სადიდებელი ეთქვათ და მღვდლებთან ერთად ემსახურათ ყოველდღიური მოვალეობის შესასრულებლად. ასევე ყველა კარს თავისი კარისმცველები მიუჩინა, თავ-თავისი დასების მიხედვით, რადგან ასე ბრძანა დავითმა, ღვთისკაცმა. 15 არ უღალატიათ მეფის იმ ბრძანებისათვის, რომელიც ეხებოდა მღვდლებს, ლევიანებს, სხვა საქმეებსა და საგანძურს. 16 ასე ჰქონდა სოლომონს აწყობილი ყველა საქმე, საძირკველის ჩაყრიდან დაწყებული, ვიდრე უფლის სახლი ბოლომდე არ გასრულდა. 17 მაშინ წავიდა სოლომონი ზღვისპირეთში, ყეციონ-გებერსა და ელოთში, ედომის ქვეყანაში. 18 ხურამმა თავის მსახურთა ხელით ხომალდები და თავისი ზღვისმცოდნე მსახურნი გაუგზავნა და ჩავიდნენ ისინი სოლომონის მსახურებთან ერთად ოფირში, და ოთხასორმოცდაათი ქანქარი ოქრო წამოიღეს იქიდან და მეფე სოლომონს მოუტანეს.
თავი მეშვიდე                                                                                                                                 თავი მეცხრე

COMMENTS