სიკეთის წილ ბოროტი ბიბლიური ციტატები

დაბადება 44:4
ქალაქს შორს არ იყვნენ გაცილებულნი, როდესაც უთხრა იოსებმა თავისი სახლის მოურავს: „დაედევნე იმ ხალხს, დაეწიე და უთხარი: ‘რატომ მომაგეთ ბოროტი კეთილის წილ?’

ფსალმუნები 34:12
სიკეთის წილ ბოროტებით მიხდიან, ჩემი სულის დაობლება სურთ.

ფსალმუნები 37:20
კეთილის წილ ბოროტის გადამხდელნი, იმისთვის მემტერებიან, სიკეთეს რომ მივყვები.

ფსალმუნები 108:5
კეთილის წილ ბოროტი მომაგეს და ჩემი სიყვარულის წილ – სიძულვილი.

იგავნი 17:13
ვინც სიკეთის წილ ბოროტს მიაგებს, სახლში სიავე არ გამოელევა.

იერემია 18:20
განა სიკეთეს ბოროტებით უხდიან, ორმო რომ გამითხარეს? გაიხსენე, შენ წინაშე რომ ვიდექი და მათდა სასიკეთოდ ვლაპარაკობდი, შენი რისხვა რომ შემებრუნებინა მათგან.

ფსალმუნები 7:4
თუ ჩემთვის მშვიდობის მსურველს ბოროტებით გადავუხადე ან თუ გამეძარცვოს ის, ვინც უმიზეზოდ მმტრობს,


მსგავსი თემები:

ბოროტის წილ ბოროტი