სიბერემდე მიღწევა ბიბლიური ციტატები

დაბადება 5:5
ადამის სიცოცხლის დღეებმა სულ ცხრაას ოცდაათი წელიწადი შეადგინა და გარდაიცვალა.

დაბადება 9:29
და იყო ნოეს დღეები სულ ცხრაას ორმოცდაათი წელი და გარდაიცვალა.

დაბადება 6:3
და თქვა უფალმა: „არ იქნება ჩემი სული ადამიანთან ჭიდილში სამუდამოდ, რადგან ხორციელია იგი. იყოს მისი ხანი ას ოცი წელი”.

დაბადება 11:10-25
ეს არის სემის შთამომავლობა: ასი წლის იყო სემი, როცა შვა არფაქშადი, წარღვნიდან ორი წლის შემდეგ. იცოცხლა სემმა არფაქშადის დაბადების შემდეგ ხუთასი წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდათხუთმეტი წლის იყო არფაქშადი, როცა შელახი შეეძინა. იცოცხლა არფაქშადმა შელახის დაბადების შემდეგ ოთხას სამი წელიწადი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდაათი წლის იყო შელახი, როცა ყებერი შეეძინა. იცოცხლა შელახმა ყებერის დაბადების შემდეგ ოთხას სამი წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდათოთხმეტი წლის იყო ყებერი, როცა ფელეგი შეეძინა. იცოცხლა ყებერმა ფელეგის დაბადების შემდეგ ოთხას ოცდაათი წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდაათი წლის იყო ფელეგი, როცა რეღუ შეეძინა. იცოცხლა ფელეგმა რეღუს დაბადების შემდეგ ორას ცხრა წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდათორმეტი წლის იყო რეღუ, როცა სერუგი შეეძინა. იცოცხლა რეღუმ სერუგის დაბადების შემდეგ ორას შვიდი წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდაათი წლის იყო სერუგი, როცა ნახორი შეეძინა. იცოცხლა სერუგმა ნახორის დაბადების შემდეგ ორასი წელი და შვა ძენი და ასულნი. ოცდაცხრა წლის იყო ნახორი, როცა თერახი შეეძინა. იცოცხლა ნახორმა თერახის დაბადების შემდეგ ას ცხრამეტი წელი და შვა ძენი და ასულნი.

დაბადება 25:7-8
და იცოცხლა აბრაჰამმა ას სამოცდათხუთმეტი წელი. ტკბილ სიბერეში აღესრულა აბრაჰამი, მოხუცებული და დღეებით მაძღარი; და შეერთო თავის ხალხს.

ფსალმუნები 89:10
ჩვენი დღეების რიცხვი სამოცდაათი წელიწადია, ხოლო ჯანმაგრობის დროს – ოთხმოცი წელიწადი; ამათგან კი უმეტესი ჯაფა და წუხილია, რადგან სწრაფად გადის და ჩვენც მივფრინავთ.

2 მეფეთა 5:4-5
ოცდაათი წლისა იყო დავითი გამეფებისას და ორმოცი წელი იმეფა. შვიდ წელსა და ექვს თვეს მეფობდა იუდაზე ხებრონში, იერუსალიმში კი ოცდაცამეტი წელი იმეფა – მთელ ისრაელსა და იუდაზე.

2 მეფეთა 19:34-35
მიუგო ბარზილაიმ მეფეს: „რამდენი დღე დამრჩენია, რომ იერუსალიმში წავყვე მეფეს? ოთხმოცი წლისა ვარ. განაღა შემიძლია ავისა და კარგის გარჩევა? რა გემო უნდა გაუგოს შენმა მსახურმა სასმელ-საჭმელს? განა კიდევ შემიძლია მგალობელთა გალობის მოსმენა? რატომ დავუმატო ტვირთი მეფეს, ჩემს ბატონს?

გამოსვლა 20:12
პატივი ეცი მამას და დედას, რათა დღეგრძელი იყო შენს მიწაზე, რომელსაც უფალი ღმერთი გაძლევს.

მეორე რჯული 4:40
დაიცავით მისი წესები და მისი მცნებანი, რომელთაც მე გაძლევთ დღეს, რათა კეთილი მოგეგოთ თქვენ და თქვენს ძეებს თქვენს შემდგომ და რათა გაიხანგრძლივოთ დღეები მიწაზე, რომელსაც სამარადისოდ გაძლევთ უფალი, თქვენი ღმერთი”.

იგავნი 3:1-2
შვილო! ჩემს მოძღვრებას ნუ დაივიწყებ და ჩემი მცნებანი დაიცვას შენმა გულმა, რადგან დღეგრძელობას, სიცოცხლის წლებს და მშვიდობას შეგმატებენ.

იგავნი 16:31
ჭაღარა, დიდების გვირგვინია, სიმართლის გზაზე იპოვება იგი.

დაბადება 15:15
შენ კი მშვიდობით მიხვალ შენს მამებთან; ტკბილი სიბერე გექნება და დაიკრძალები.

მსაჯული 8:32
მოკვდა გედეონი, იოაშის ძე, კეთილ სიბერეში და დაიკრძალა მამის, იოაშის აკლდამაში, აბიყეზერის ყოფრაში.

1 ნეშტთა  29:28
და მოკვდა კეთილ სიბერეში, მაძღარი წლებით, სიმდიდრითა და დიდებით; მის ნაცვლად კი სოლომონი, მისი ძე გამეფდა.

2 ნეშტთა 24:15
მოხუცდა იეჰოიადაყი, გაძღა დღეებით და გარდაიცვალა; ას ოცდაათი წლისა იყო იგი, როცა მოკვდა.

იობი 42:17
მოკვდა იობი მოხუცებული და დღეებით მაძღარი.

ზაქარია 8:4
ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი: ისევ დასხდებიან ხანშიშესული კაცები და ქალები იერუსალიმის მოედნებზე, დღეთა სიმრავლის გამო თითოეული თავისი ყავარჯნით ხელში.

ფსალმუნები 70:9
ნუ უკუმაგდებ სიბერის ჟამს, ნუ მიმატოვებ, როცა დაიშრიტება ძალა ჩემი.

დაბადება 27:1
როცა მოხუცდა ისაკი და დაუსუსტდა თვალისჩინი ისე, რომ ვეღარ ხედავდა, მოუხმო მან ესავს, თავის უფროს ძეს, და უთხრა მას: „შვილო ჩემო!” და უპასუხა: „აქა ვარ”.

ესაია 46:4
იგივე ვარ თქვენს სიბერემდეც და მევე გატარებთ თქვენს ჭაღარამდე; მე შეგქმენი და მე გატარებ; მე გიტვირთავ და მე გამოგიხსნი.

მეორე რჯული 34:7
ას ოცი წლის იყო მოსე, როცა გარდაიცვალა; თვალთ არ დაჰკლებია და ღონე არ გამოსცლია.

იობი 5:26
დღესრული ჩახვალ საფლავში, როგორც ხორბლის ძნა შემოდის თავის დროზე.

ფსალმუნები 91:14
სიბერეშიც გამოიღებენ წვნიანსა და ხასხასა ნაყოფს.

4 მეფეთა 4:16-17
უთხრა: „გაისად ამ დროს, ძეს ჩაიკონებ”. მიუგო ქალმა: „ნუ, ჩემო ბატონო, ღვთისკაცო, ნუ მოატყუებ შენს მხევალს”. დაორსულდა ის ქალი და ერთი წლის მერე ძე გააჩინა, როგორც ელისემ უთხრა.

ლუკას 1:36
აჰა, შენს ნათესავ ელისაბედსაც ჩაესახა ძე სიბერეში, მეექვსე თვეშია უკვე, ბერწად შერაცხული.

იობი 12:12
ასაკი – სიბრძნეა, და ხანგრძლივი სიცოცხლე – გონიერება.

იობი 15:10
ჭაღარაც და მოხუცებულიც არის ჩვენ შორის, მამაშენზე მეტი დღეების მქონე.

იგავნი 20:29
ჭაბუკთა მშვენება მათი ძალაა, მოხუცთა ღირსება კი – მათი ჭაღარა.

ტიტეს 2:2
რათა ბერიკაცები იყვნენ ფხიზელნი, ღირსეულნი, აზრიანნი, საღნი სარწმუნოებაში, სიყვარულში, მოთმინებაში.