ნამდვილი შენაძენი ბიბლიური ციტატები

იგავნი 3:14
რადგან სიბრძნის მოხვეჭა ვერცხლის მოხვეჭას სჯობს, და მისი ქონა ხალასი ოქროს ქონას აღემატება.

ფსალმუნები 118:36
შენი მოწმობებისკენ მიმართე ჩემი გული და არა ანგარებისკენ.

ესაია 48:17
ასე ამბობს უფალი, შენი მხსნელი, ისრაელის წმიდა: „მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი, გასწავლი, რათა სარგებელი ნახო, იმ გზაზე წაგიძღვები, რომელზეც უნდა იარო;

1 ტიმოთეს 6:6
აჰა, დიადი შენაძენია ღვთისმოსაობა კმაყოფილებასთან ერთად!

ფილიპელთა 1:21
რადგან ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა და სიკვდილი – მონაგები.

დაბადება 4:1
შეიცნო ადამმა ევა, თავისი ცოლი. დაორსულდა ევა, შვა კაენი და თქვა: „უფლის წყალობით კაცი შემეძინა”.