მტკიცედ ჩაჭიდება ბიბლიური ციტატები

ებრაელთა 10:23
მტკიცედ მივყვეთ იმედის აღიარებას, ვინაიდან აღმთქმელი ერთგულია;

1 თესალონიკელთა 5:21
არამედ ყველაფერი გამოსცადეთ და კეთილს ჩაეჭიდეთ.

მეორე რჯული 10:20
გეშინოდეს უფლის, შენი ღმერთის, მას ემსახურე, მას მიეწებე და მის სახელს ფიცულობდე.

ებრაელთა 3:6
ხოლო ქრისტე – როგორც ძე მის სახლში; ჩვენ კი მისი სახლი ვართ, თუ ბოლომდე მტკიცედ შევინახავთ გაბედულებასა და იმედის სიამაყეს.

ებრაელთა 4:14
გვყავს რა დიდი მღვდელმთავარი, რომელმაც ზეცა განვლო, – იესო, ძე ღვთისა, მტკიცედ გვეპყრას ჩვენი აღსარება.

გამოცხადება 3:3
გაიხსენე, რაც მიიღე და მოისმინე, და დაიცავი და მოინანიე. თუ არ იფხიზლებ, მოვალ, როგორც ქურდი, და ვერ გაიგებ, რა დროს მოგივალ.

იობი 2:9
უთხრა ცოლმა იობს: „ისევ შენს უბიწოებას ებღაუჭები? დაგმე ღმერთი და მოკვდი!”

ებრაელთა 3:14
ვინაიდან ქრისტეს თანაზიარნი გავხდით, თუკი რწმენის საწყისს მტკიცედ დავიცავთ ბოლომდე.