ღვთიური გაძღოლა – ბიბლიური ციტატები

მეორე რჯული 8:2
გახსოვდეს მთელი გზა, რომლითაც გატარა უფალმა, შენმა ღმერთმა, ეს ორმოცი წელიწადი უდაბნოში, რათა მოეთვინიერებინე და გამოეცადე, რათა შეეტყო, თუ რა გიდევს გულში, დაიცავდი მის მცნებებს, თუ არა.

მეორე რჯული 32:11-12
როგორც არწივი ფხიზლობს თავის ბუდეზე, დაჰბრუნავს თავის მართვეებს, შლის თავის ფრთებს, იყვანს და ატარებს მათ თავისი ფრთებით, უფალი მარტო დაატარებდა მას და გვერდში არ ჰყოლია მას უცხო ღმერთი.

ფსალმუნები 26:11
მიწინამძღვრე, უფალო, შენს გზაზე და დამაყენე სწორ კვალზე ჩემი მტრების გამო.

ფსალმუნები 59:9
ვინ შემიყვანს გამაგრებულ ქალაქში? ვინ შემიძღვება ედომში?

ფსალმუნები 76:20
ფარასავით მიუძღოდი შენ შენს ხალხს მოსესა და აარონის ხელით.

ფსალმუნები 138:9-10
ფრთებიც რომ გამოვისხა განთიადისა, დავსახლდე ზღვის კიდეზე, იქაც შენი ხელი წამიძღვება და შემივრდომებს მარჯვენა შენი!

იგავნი 20:24
კაცის ნაბიჯებს უფალი წარმართავს; მაშ როგორ გაიგებს ადამიანი საკუთარ გზა-კვალს?

ესაია 63:14
ხეობაში ჩასული ნახირივით დაავანა ისინი უფლის სულმა. ასე ატარებდი შენს ერს, რათა მოგეპოვებინა შენთვის დიდებული სახელი.

მარკოზის 10:32
იერუსალიმს მიმავალ გზას რომ ადგნენ, წინ იესო მიუძღოდათ და კრთოდნენ ისინი. თანმხლებთაც ეშინოდათ. კვლავ დაუძახა თორმეტს და დაუწყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა შეემთხვეოდა მას:

ლუკას 24:50-51
და გაიყვანა ისინი ბეთანიამდე და აღაპყრო ხელები, და აკურთხა ისინი. როგორც კი აკურთხა, განშორდა მათ და ამაღლდა ზეცაში.