ღმერთი ეხმარება ღარიბებს ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნები 139:12
ვიცი, რომ უფალი მოისმენს ჩაგრულის საჩივარს და ღარიბს სამართალს გაუჩენს.

1 მეფეთა 2:8
მტვრიდან აღადგენს გლახაკს, სანაგვედან წამოაყენებს მათხოვარს, რათა დასვას დიდებულთა გვერდით; და დიდების ტახტი დაუმკვიდროს მას, რადგან უფლისგანაა დედამიწის საძირკველნი, და მათზე დააფუძნა სამყარო.

იობი 5:15
იხსნის გლახაკს მათი პირის მახვილისგან და ძლიერის ხელისგან.

ფსალმუნები 108:31
რადგან მარჯვნივ დაუდგება ღატაკს, რათა იხსნას მისი სული განმკითხველთაგან.

ფსალმუნები 112:7
მტვრიდან წამოაყენებს საწყალს, სკორედან აღამაღლებს ღატაკს.

ფსალმუნები 67:10
შენი სამწყსო დასახლდა იქ; ღმერთო, შენ განუმზადე სიკეთე ღარიბებს.

იობი 36:15
ის იხსნის ტანჯულს მისივე ტანჯვით და თრგუნვისას ყურს უხსნის მათ.

იობი 34:28
მივიდა მასთან ღატაკთა ღაღადი და ესმის მას ჩაგრულთა მუდარა;

ფსალმუნები 106:41
ღარიბს კი გამოიყვანს სიღატაკიდან და ცხვრის ფარასავით მოაშენებს მის შთამომავალს.

იგავნი 29:13
ღატაკსა და მჩაგვრელს ერთი აქვთ საერთო; ორივესთვის უფალია თვალის ჩინის მიმცემი.