Category: ლუკას სახარება

1 2 3 10 / 25 POSTS

ლუკას 24

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება აღდგომა 241 ერთშაბათს, უთენია მოვიდნენ [...]

ლუკას 23

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება იესო პილატეს წინაშე 231 და წამოიშალა [...]

ლუკას 22

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება შეთქმულება იესოს მოსაკლავად 221 ახლოვდე [...]

ლუკას 21

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება ქვრივი ქალის შესაწირი 211 აიხედა და დაი [...]

ლუკას 20

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება რომელი ხელმწიფებით? 201 ერთ დღეს, როცა [...]

ლუკას 19

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება იესო და ზაქე 191 შევიდა და გაიარა იერიხ [...]

ლუკას 18

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება ქვრივისა და მსაჯულის იგავი 181 უთხრა მა [...]

ლუკას 17

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება იესოს ზოგიერთი გამონათქვამი 171 უთხრა [...]

ლუკას 16

ახალი აღთქმა ლუკას სახარება იგავი ორგულ მოურავზე 161 უთხრა თავის მო [...]

ლუკას 15

ახალი აღთქმა მათეს სახარება იგავი დაკარგულ ცხვარზე 151 ახლოს მიდიოდ [...]
1 2 3 10 / 25 POSTS