მთელი ღამის ლოცვები ბიბლიის მუხლები

ლუკას 6:12
იმ დღეებში წავიდა იგი მთაზე სალოცავად და მთელი ღამე ღვთისადმი ლოცვაში გაატარა.

1 მეფეთა 15:11
„ვნანობ, რომ გავამეფე საული, რადგან განმიდგა მე და აღარ ასრულებს ჩემს სიტყვებს.” და დამწუხრდა სამუელი და მთელი ღამე ღაღადებდა უფლის მიმართ.

ფსალმუნები 54:17
საღამოთი, დილით და შუადღისას შევევედრები და შევტირებ და მოისმენს ჩემს ხმას.

ფსალმუნები 118:62
შუაღამისას ვდგები შენს სადიდებლად, შენი მართალი განსჯების გამო.

საქმეები 16:25
შუაღამისას პავლე და სილა ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს. პატიმრები კი ყურს უგდებდნენ.