არანაირი ნუგეში ბიბლიური ციტატები

ესაია 54:11
წამებულო, ქარიშხლით წაღებულო, უნუგეშებელო! აჰა, შემოგიშენებ კედლებს ანთრაკის ქვით და საძირკვლად საფირონს დაგიდებ.

ფსალმუნები 68:20
დამცირებამ დაამსხვრია ჩემი გული, ქანცი გამიწყდა; ველოდი თანამგრძნობს და არავინ იყო, მანუგეშებელს, – და ვერ ვპოვე.

გოდება იერემიასი 1:2
მწარედ ქვითინებს ის ღამით, და ცრემლი უსველებს ღაწვებს. ნუგეშისმცემელი აღარ ჰყავს, ყველა მეგობარმა, ყველა მოყვასმა უღალატა, ყველა მტრად გაუხდა.

გოდება იერემიასი 1:16
ამაზე ვტირი მე ასე, და ცრემლად ვიღვრები, რადგან შორსაა ჩემგან ნუგეშისმცემელი, ჩემი სულის მომაბრუნებელი. მიტოვებულნი არიან ძენი ჩემნი, რადგან მტერმა გვძლია.

გოდება იერემიასი 1:21
გაიგონეს მათ, რომ ვკვნესი მე და არავინა მყავს ნუგეშისმცემელი. ჩემმა მტრებმა გაიგეს ჩემი უბედურება და ხარობენ, რომ შენ გააკეთე ეს. ნეტავ მოაწევდე შენს დათქმულ დღეს, და ისინიც ჩემსავით გახდნენ.

ეკლესიასტე 4:1
მივუბრუნდი და ვნახე, ყოველი ძალადობა, რაც მზისქვეშეთში ხდება: აჰა, იღვრება ჩაგრულთა ცრემლი და ნუგეშისმცემელი არა ჰყავთ მათ! მჩაგვრელთა ხელთ არის ძალა, ნუგეშისმცემელი კი არა ჰყავთ მათ.

ზაქარია 10:2
ვინაიდან მზაკვრობას ლაპარაკობენ თერაფიმები და ტყუილს ხედავენ მხილველნი. ყალბ სიზმრებს ხედავენ და ლაპარაკობენ, ამაოებით ანუგეშებენ, ამიტომაც ცხვრებივით დახეტიალობენ და იტანჯებიან, რადგან არა ჰყავთ მწყემსი.

ესაია 22:4
ამიტომ ვთქვი: „მზერა მომარიდეთ, მაცალეთ მწარედ ტირილი, ნუ იჩქარებთ მანუგეშოთ ჩემი ერის ასულის უბედურების გამო”.

ფსალმუნები 76:2
უფალს ვეძებ ჩემი გაჭირვების დღეს, გაწვდილია ჩემი ხელი ღამ-ღამობით და არ ისვენებს, უარს ამბობს ნუგეშისცემაზე ჩემი სული.

ფსალმუნები 49:15
მომიხმე გაჭირვების დღეს; გადაგარჩენ და შენ განმადიდებ.

ფსალმუნები 85:7
ჩემი გაჭირვების დღეს მოგიხმობ, რადგან მიპასუხებ.