Homeგალატელთა მიმართ

გალატელთა 5

ახალი აღთქმა
პავლე მოციქულის წერილი გალატელთა მიმართ

51 თავისუფლებისათვის გაგვათაფისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს.

ქრისტიანული თავისუფლება

2 აჰა, მე, პავლე, გეუბნებით თქვენ: თუ წინადაიცვეთთ, არავითარი სარგებლობა არ გექნებათ ქრისტესაგან. 3 და კიდევ ვუმოწმებ ყოველ ადამიანს, რომელიც წინადაიცვეთს, რომ ის ვალდებულია მთელი რჯული შეასრულოს. თქვენ, რომლებიც რჯულით იმართლებთ თავს, უქრისტეოდ დარჩით და მოსწყდით მადლს. ჩვენ კი სულით ველით სიმართლის სასოს რწმენისაგან. ვინაიდან ქრისტეში ძალა არ აქვს არც წინადაცვეთას, არც წინადაუცვეთელობას, არამედ სიყვარულით მოქმედ რწმენას.
7 კეთილად რბოდით და ვინ დაგაბრკოლათ, რომ არ დაემორჩილოთ ჭეშმარიტებას? ეს დარწმუნება იმისაგან არ არის, ვინც თქვენ მოგიწოდებთ. მცირე საფუარი მთელ ცომს გააფუებს. 10 თქვენი მწამს მე უფალში, რომ არ იფიქრებთ სხვანაირად, ხოლო თქვენი აღმაშფოთებელი, ვინც უნდა იყოს, მსჯავრს იტვირთავს. 11 მე კი რისთვის ვარ დევნილი, ძმებო, თუ კი კვლავ ვქადაგებდი წინადაცვეთას? მაშინ ჯვრის ცდუნება შეწყდებოდა. 12 ო, ნეტა განიდევნებოდნენ თქვენი შემაშფოთარნი.
13 ხოლო თქვენ, თავისუფლებისათვის ხართ მოწოდებულნი, ძმებო, ოღონდ ეს თავისუფლება არ გახდეს საბაბი ხორცის საამებლად, არამედ სიყვარულით ემსახურეთ ერთმანეთს. 14 ვინაიდან მთელ რჯულს ეს ერთი მცნება მოიცავს: „გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი.“ 15 მაგრამ, თუ კბენთ და ჭამთ ერთმანეთს, ფრთხილად იყავით, ერთმანეთი არ მოსპოთ.

სულის ნაყოფნი და ხორცის საქმენი

16 აჰა, მე ვამბობ: მოიქეცით სულიერად და არ აღასრულებთ ხორცის გულისთქმებს. 17 ვინაიდან ხორცს სულის საწინააღმდეგო სურს, სულს – ხორცის საწინააღმდეგო. ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, რათა აკეთოთ არა ის, რაც გსურთ. 18 და თუ სულით იარებით, რჯულის ქვეშ აღარ ხართ. 19 ხორცის საქმეები აშკარაა: ეს არის სიძვა, უწმიდურება და თავაშვებულება, 20 კერპთმსახურება, მისნობა, მტრობა, ჩხუბი, შური, რისხვა, შუღლი, უთანხმოებანი, მწვალებლობა, 21 სიძულვილი, მკვლელობა, ლოთობა, გაუმაძღრობა და სხვა ასეთი. გეუბნებით წინასწარ, როგორც ადრე მითქვამს, რომ ამის ჩამდენნი ღვთის სასუფეველს ვერ დაიმკვიდრებენ.
22 ხოლო სულის ნაყოფია: სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, სულგრძელება, სახიერება, სიკეთე, ერთგულება, 23 სიმშვიდე, თავშეკავება – ამათ წინააღმდეგ არ არის რჯული. 24 ხოლო მათ, ვინც ქრისტესნი არიან, ჯვარს აცვეს თავიანთ ხორცი ვნებებთან და გულისთქმასთან ერთად. 25 თუ სულით ვცოცხლობთ, სულითვე უნდა ვიაროთ. 26 ნუ ვიქნებით პატივმოყვარენი, ერთმანეთის გამაღიზიანებელნი და ერთმანეთის მოშურნენი.

თავი მეოთხე                                                                                                                                          თავი მეექვსე

COMMENTS